Barbie Flatlay Expert

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Căn hộ lay là một xu hướng mới trong đó bao gồm chụp ảnh đối tượng nằm với ý thức thẩm mỹ và đăng nó lên Instagram. Barbie là một chuyên gia và muốn chia sẻ với bạn việc tạo ra ba hình ảnh, từng đại diện cho một chủ đề cụ thể.