Barbie Fashion Week Model

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie có một tuần rất bận rộn, trong đó cô sẽ đến thăm New York, Tokyo, London, Paris và Manila. Và mỗi góc của thế giới cần trang phục riêng của mình, với những bổ sung tương ứng. Giúp Barbie chọn những bộ quần áo sẽ tiếp tục làm cho cô ấy trở nên đặc biệt bất cứ nơi nào cô ấy đi.