Barbie Fashion Hair Saloon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xinh đẹp và nổi tiếng Barbie đi đến một đứng cao thợ làm tóc để đạt được một khía cạnh khác biệt và mới lạ. Tùy thuộc vào bạn như một thợ làm tóc tự phát, mức độ đột biến như vậy là quá cao hoặc quá thấp.