Barbie Fashion Blogger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie là một blogger thời trang và nhu cầu giúp đỡ của bạn để làm cho hình ảnh đẹp của quần áo, một bữa ăn sáng ngon và phong cách khác nhau.