Barbie Coachella

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie tham dự lễ hội Coachella nổi tiếng nơi xuất hiện của một người có tầm quan trọng đáng chú ý như vô lý. Vì lý do này, bạn nên chọn cũng quần áo và trang điểm của bạn nếu không muốn cấm nhập cảnh.