Barbie Celebrity Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như thể nó là chưa đủ nổi tiếng Barbie tìm trang phục và make như người nổi tiếng khác để làm nổi bật hơn. Trợ giúp cô ấy để thử và so sánh.