Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Barbie ở chế độ nền là gì, nhưng một fangirl. bây giờ anh là một cơ hội để chụp ảnh với các ca sĩ yêu thích của họ, nhưng trước khi đi chọn trang phục và thích hợp nhất để đi khá tốt trong tất cả các chất bổ sung.