Barbie and Ken Spring City Break

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ken Barbie ngạc nhiên một chuyến đi mùa xuân. Cô sẽ phải chuẩn bị va li, trang trí và chọn những gì để mặc cho các chuyến đi máy bay.