Barbie and Ken Pin My Outfit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie và Ken được thông qua cùng với các rocker. Và họ làm điều đó lớn, trang trí áo jacket da của họ với ghim, các bản vá lỗi và đinh tán. Sau đó, một cảm ứng nhỏ cho tóc và phần còn lại của trang phục, cửa hàng đồ chơi và chinh phục.