Barbie and Ken Lazy Weekend

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie và Ken đã quyết định rằng cuối tuần này sẽ đầy đủ và hoàn chỉnh phần còn lại. Phim, bỏng ngô, ghế sofa và, tất nhiên, quần áo thoải mái cho cô ấy. kế hoạch để lớn góp phần vào việc lựa chọn những bộ quần áo và bổ sung cho các cô gái tóc vàng nổi tiếng. Ông đã espabilará một mình.