Barbie and Elsa, Who Wore it Better?

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie và Elsa, người trông rõ hơn về hai chiếc váy?. Kiểm tra cả hai siêu sao. Chọn cho họ chiếc váy tương tự dành cho những dịp đặc biệt và đưa ra một liên lạc của ân sủng bằng cách thêm các phụ kiện khác nhau. Khi hoàn tất, họ sẽ được quyết liệt kiểm tra bởi một ban giám khảo và sau đó của hai người sẽ thấy anh ấy tốt hơn.