Barbie and Elsa Ootd

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian khi tất cả quần áo của bạn nhìn ra khỏi thời gian. Old-fashioned Đó là khi đến lúc gia hạn. Hãy tìm những diện mạo mới, quần áo mới và đồ trang điểm làm mới ngoại hình và nội dung của tủ quần áo của bạn. Đó là trường hợp của Barbie và Elsa, những người bị buộc phải bắt kịp khẩn trương.