Barbie and Elsa in Candyland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Barbie đã được mời đến Candyland, đất nước của kẹo. Đương nhiên, điều này buộc họ phải ăn mặc và trang điểm đúng cách. Đó là, với kẹo và phạm vi rộng lớn của màu sắc tươi sáng như nguồn cảm hứng. Chọn các bức tranh và vải cho mỗi cô gái với ý nghĩ đó.