Barbie 4 Seasons

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie luôn muốn được xinh đẹp. Bất kể ngày tháng, thời gian và hoàn cảnh. Vì lý do đó, kế hoạch như cô ấy, cô ấy thích để chuẩn bị các mô hình và bổ sung mà cô ấy sẽ mặc trong suốt cả năm. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Và luôn luôn với một ý tưởng rõ ràng: Tiếp tục là số một.