Bandits Multiplayer Pvp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong một tương lai hậu khải huyền, vài người còn lại đã trở lại thời đại phương Tây. Họ cưỡi ngựa chiến đấu với nhau bằng kiếm, mũi tên hoặc súng lục ổ quay. Họ đã trở thành kẻ cướp. Trở thành một trong số họ trong trò chơi thú vị này với tùy chọn nhiều người chơi.