Balloons Path Swipe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này, bạn có rất nhiều quả bóng bay có màu sắc khác nhau. Các quy tắc bao gồm kết nối chúng theo màu sắc theo một số tiền cụ thể và một loạt các phong trào hạn chế. Cách bạn kết nối một số có thể ảnh hưởng đến, tốt hơn hoặc tệ hơn, làm thế nào bạn sẽ kết nối các khí cầu tiếp theo.