Balloon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp lỗi dễ thương này để kéo một quả bóng mà không cần chạm hàng rào kẽm gai do đó ngăn ngừa nổ. Các bong bóng lâu hơn và nhỏ hơn bạn thu thập, những điểm khác, thời gian chơi hơn và tôn trọng hơn đối với cộng đồng ăn côn trùng.