Balloon Paradise

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ gọi nó là thiên đường của bóng bay, nhưng đúng hơn là địa ngục. Họ chỉ thể hiện khuôn mặt đầy màu sắc của họ và một bàn tay có trách nhiệm làm cho chúng trở thành vật nuôi và biến chúng thành màu sáng. Đoán tay đó là ai? Có, bạn, bạn sẽ phải thổi lên số lượng tối đa của bóng bay trong thời gian ngắn bạn có.