Ball Picker 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm soát chuyển động của vòm để thu thập tất cả các quả bóng bạn có thể đưa chúng đến mục tiêu. Lấy số được chỉ định trong mỗi cấp để tiếp tục trong trò chơi.