Ball Maze Labyrinth

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tất cả các trò chơi mê cung là để tìm lối ra. Nó đơn giản đó. Có gì khác nhau là khía cạnh của mê cung và những khó khăn của cách láu cá của mình. Trong trường hợp này bạn có một ba chiều và phát sáng trong bóng tối nhờ đến neon. Mà phải tìm một cách để thoát khỏi là một quả bóng căng thẳng của vấn đề chưa được biết rằng dirigirás một cách khôn ngoan. pacogames