Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một quả bóng trượt ở tốc độ cao thông qua một cấu trúc. Bạn sẽ phải xoay nó theo sự thuận tiện để bóng chỉ tác động đến những cửa hàng mà nó có cùng màu. Cuối cùng bạn có thể thay đổi điều này trong hành trình đầy đủ, vì vậy bạn sẽ phải nhanh chóng và hiệu quả.