Balcony Diving

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mặc dù nó là một thực hành nhảy bất hợp pháp từ ban công của bạn thành một hồ bơi nó là một bài tập của adrenaline tinh khiết và thiện xạ. Nếu ngoài các hồ bơi có một con cá sấu, sau đó nó được thậm chí thú vị hơn.