Balance Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ cần hai điều quan trọng, một cảm giác cân bằng đáng chú ý và một cái đầu có kích thước mạnh mẽ mà bạn có thể không mệt mỏi đánh những quả bóng đang bay qua bạn. Câu hỏi là cố gắng giữ chúng trong không khí, khiến chúng bỏ phiếu và tránh mọi lúc chúng rơi xuống đất.