Bad Ice Cream 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ hai của trò chơi giải trí này, trong đó bạn có để quản lý một số kem tốt đẹp. Lanza khối nước đá để làm chậm kẻ thù và dừa của mỗi trình độ của bạn.