Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhóm này của bạn bè vui vẻ chơi trận đánh huyền thoại của thanh kiếm và phù thủy. Tham gia vào bên trong những "mọt sách" và chiến đấu chống lại kẻ thù với những chiếc đèn lồng, kiếm gỗ và súng lục nước. Trí tưởng tượng và một số kỹ năng với các nút là sức mạnh lớn nhất của bạn.