Backdoor Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như bạn đánh bóng, bạn sẽ để lại và bạn sẽ không ngừng chạy cho đòn tiếp theo. Bạn nên cung cấp cho không có thời gian để suy nghĩ. Và vân vân. Một tập hợp các golf gốc, khác nhau và mệt mỏi.