Back to Candyland 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này rất nhiều màu sắc, bạn phải tham gia các gelatins cùng màu được nhóm lại theo chiều dọc hoặc chiều ngang và thực hiện, sau khi một vụ nổ của ánh sáng, biến mất. Các các Merrier hơn, và mở rộng hơn các bộ sưu tập, các điểm nhiều hơn cho bạn và niềm vui hơn cho tâm hồn của bạn.