Back Flipper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ phải nhảy. Đọc như vậy nghe có vẻ dễ, nhưng chúng là những bước nhảy mà bạn sẽ phải thực hiện trên lưng và trên nóc tòa nhà lớn với mục đích xuyên qua nóc tòa nhà bên cạnh. Và tiếp theo là cái tiếp theo. Và tiếp theo. Có gì đáng sợ? Kiểm tra khả năng của bạn và không có gì xảy ra với bạn. Back Flipper made playable by Poki.