Baby Rapunzel Caring

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham dự sinh mổ của Rapunzel nhỏ. Rửa nó, sométela chăm sóc tất cả cần thiết để lựa chọn tủ quần áo của cô và làm cho cô ấy rất hạnh phúc trong vòng tay của con mẹ.