Baby Princess Halloween

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các công chúa bình thường trong phiên bản của con cái họ, họ muốn để ăn mừng Halloween trong phong cách. Chọn chiêu bài của mỗi, đừng quên tính năng mặt nạ và trên hết, kết quả là như đáng sợ càng tốt.