Baby Mary Goes Shopping

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mary chuẩn bị để đi mua sắm với mẹ. Cho anh ta một phòng tắm, rửa răng, làm cho một kiểu tóc đẹp, dẫn đến được với các trung tâm mua và mua những gì bạn có trong danh sách.