Baby Hazel Stomach Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hazel đã ăn quá nhiều các tập tin cookie và có một sự thừa thải. Làm cho anh ta vượt qua đau bụng làm những gì bạn yêu cầu và đưa cô đến bác sĩ.