Baby Hazel Spa Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bé Hazel lá sinh nhật chiều nay và muốn được khá tốt, do đó, một vệ sinh hoàn chỉnh từ đầu đến chân, bao gồm cắt sửa móng tay và những chuyện vặt vãnh khác thực hiện.