Baby Hazel Science Fair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô bé Hazel và bạn bè rất hào hứng với Hội chợ Khoa học. Họ phải làm một công việc thích hợp cho lớp khoa học. Giúp Baby Hazel chọn và tạo ra một mô hình khoa học sáng tạo. Cuối cùng, trình bày công việc và xem bạn bè của bạn phản ứng như thế nào.