Baby Hazel Newborn

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hazel đã có một anh trai và mẹ của ông cần giúp đỡ của bạn để chăm sóc anh, chuẩn bị giường cũi hoặc bú bình.