Baby Hazel Musical Melody

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thời gian để chơi nhạc cụ. Tham gia Baby Hazel đến lớp học âm nhạc của cô ấy và tận hưởng một buổi học âm nhạc vui vẻ với cô ấy. Giúp cô ấy xác định và học chơi các loại nhạc cụ khác nhau như bàn phím, nhạc marca, trống và nhiều loại khác.