Baby Hazel Laundry Time

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay mẹ Hazel được sẽ dạy bạn làm thế nào để giặt quần áo, máy giặt tách màu, chất tẩy rửa khác nhau, như máy sấy được sử dụng và cũng dạy cho quần áo và gấp quần áo.