Baby Hazel Interior Dressup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Baby Hazel sẽ trở thành một nhà thiết kế nội thất cho một công ty lớn. Thật tuyệt vời là uy tín của nó mà Baby Hazel cần sự giúp đỡ của bạn để lựa chọn cẩn thận quần áo để mặc và đưa ra một hình ảnh hoàn hảo cho khách hàng. Bắt đầu cảm giác thẩm mỹ của bạn và khuyên cô gái.