Baby Hazel in Preschool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hazel bắt đầu đi học mẫu giáo ngày hôm nay và cô ấy cần giúp đỡ của bạn để có được mặc quần áo, ăn sáng, làm các nhiệm vụ mà giáo viên gửi anh và chơi với bạn bè.