Baby Hazel Halloween Castle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hazel người bạn của chúng tôi kỷ niệm đêm Halloween với bạn học của mình trong lâu đài của khủng bố. Dành rất nhiều sợ hãi mở mọi cánh cửa và thấy ngạc nhiên bất ngờ.