Baby Hazel Gingerbread House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có đến Giáng Sinh! thân yêu bé Hazel của chúng tôi có một giấc mơ, trong đó một người bánh hỏi ông cải tạo ngôi nhà của mình. Hazel cần giúp đỡ của bạn để thực hiện tái cấu trúc, bao gồm hồ bơi, kẹo tàu, người tuyết, cô gái bánh gừng và tuyệt vời Giáng sinh trang trí cây.