Baby Hazel Gardening

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dạy con trồng một bụi hoa hồng trong khu vườn của ông đem lại cho bạn các công cụ bạn cần ở tất cả các lần. Bạn cũng nên chọn quần áo phù hợp cho công việc.