Baby Hazel Fishing Time

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay bé Hazel và chú đi câu cá. Bạn phải giúp Baby Hazel đóng gói những thứ cần thiết để câu cá. Sau đó, ngồi kiên nhẫn với họ ở rìa một con sông, ném lưỡi câu và chờ vài con cá cắn. Baby Hazel sẽ có được một kích thước đáng kể.