Baby Hazel Fairyland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhờ sự kỳ diệu của một nhà ảo thuật Hazel đã quản lý để đi vào thế giới của những nàng tiên. Bên trong bình thuốc nên tìm cách sửa chữa lâu đài, hoa chữa lành và giúp nàng tiên.