Baby Hazel Earth Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Học cách bảo vệ trái đất trong công ty của Baby Hazel! Đã đến lúc Baby Hazel hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Mẹ dạy bạn sử dụng tài nguyên hiệu quả và tái chế nhựa. Anh ta cũng nói với Hazel hãy tiết kiệm nước bằng cách tắt vòi khi không sử dụng. Theo bước chân của anh ấy và làm cho hành tinh này trở thành một nơi tốt hơn.