Baby Hazel Dining Manners

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bé Hazel đã đủ tuổi để học một bài học rất quan trọng, cách cư xử trong thực phẩm. Nhãn thực phẩm cũng quan trọng như bất kỳ loại cách cư xử nào khác. Bé Hazel học rất nhanh, đặc biệt nếu mẹ và bạn tích cực tham gia vào việc học của bé.