Baby Hazel Defense Officer Dressup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải xem Baby Hazel đã phát triển như thế nào. Từ khi cô còn là một cô bé ngây thơ để lãnh đạo không kém quân đội Hoa Kỳ phụ trách bảo vệ đất nước khỏi những ngôi sao và sọc của bất kỳ cuộc tấn công nào của kẻ thù. Nhưng bảo vệ nó với đẳng cấp và thanh lịch, luôn luôn chọn quần áo tốt nhất và kiểu tóc tốt nhất.