Baby Hazel Crafts Time

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay, Baby Hazel đang thực hiện nhiệm vụ thủ công mà cô phải trình bày tại trường. Giúp cô ấy tìm và mua những thứ cần thiết tại cửa hàng văn phòng phẩm. Sau đó hoàn thành bài tập về nhà và trình bày với giáo viên. Chúng ta hãy xem giáo viên nào thưởng cho Baby Hazel khi cô ấy thấy bài tập về nhà của mình. Chơi và vui chơi thủ công với Baby Hazel.