Baby Hazel Cleaning

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Hazel và mẹ cô để thu thập và làm sạch toàn bộ ngôi nhà. Scrubs món ăn, đơn đặt hàng quần áo, sử dụng chổi, mọi thứ bạn gửi.