Baby Hazel Christmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Hazel với việc chuẩn bị Giáng sinh, gói quà, ăn cookie và chờ đợi ông già Noel đến.